سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن صحرائی پاریزی – کارشناس ارشد هیدرولوژی مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

بسیاری از مشکلات هیدروژئولوژیکی ناشی از عملیات معدن کاری بعلت تغییر در وضع موجود شبکه جریان آب زیر زمینی و یا ایجاد شبکه جریان جدید می باشد. سرعت اکسیداسیون کانی های سولفیدی در طی فرایند هوازدگی به علت فعالیتهای معدن کاری شتاب می گیرد و به دنبال آن هر گونه جریان خروجی به شدت اسیدی خواهد شد. آبهای اسیدی معادن می توانند اثرات زیست محیطی زیانباری را بر آبهای دریافتی بگذراند. این مقاله در ارتباط با پروزه زهکشی در معدن مس، سرچشمه به تشریح مشکل آبهای اسیدی خواهد پرداخت.