سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسناء نصیری – دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
ابوالفضل سهیلی –

چکیده:

برای روشنتر شدن نقش حقوق درایجاد روابط صحیح بین شهروندان ابتدائا باید به ضرورت وجودی حقوق شهری توجه نمود اززمانی که بشرزندگی اجتماعی را اغاز کرد دریافت بدون محدودیت ادامه زندگی اجتماعی امکان پذیر نیست تجربه نشان داده است هرقدراجتماعات انسانی گسترده تر می شود از دامنه ازادی افراد کاسته و برمحدودیت ها افزوده می شود به گونه ای که شهرنشینی اوج پذیرش محدودیت ها است این محدودیت ها توسط قانون تعیین می شود و قوانین شهری همانگونه که تکالیفی برای شهروندان ایجاد می کند حقوقی را نیز برای ایشان درنظر میگیرند پس به همان سرعت که شهرها گسترش می یابند به تبع آن روابط جدیدی بین شهروندان و مدیران شهری ایجاد می شود ضرورتا بایستی قوانی شهری نیز متحول و متکامل شوند امری که تاکنونواقع نگردیده است.