سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد اسمعیلی – کارشناس ارشد عمران آب، مسئول مطالعات مدیریت امورعشایر استان ایلام،
یارمحمد کریمی – کارشناس ارشدامور اداری، مدیر امور عشایر استان ایلام

چکیده:

سال ۱۳۹۱ در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی ودر ادامه « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی » اقتصادی آغاز کرد. نامگذاری امسال به نام سال ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سالها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند.جامعه عشایری از جوامع محروم در کشورمحسوب شده که در طول سی وچهار سال از نظام جمهوری اسلامی همواره سعی بر زدودن این محرومیت از این جامعه شده است.البته خودعشایر نقش بسیار ارزنده ای در طول این سالها ایفا نموده وبا حفظ قلمرو زیستی واقتصادی خود نقشیبی بدیل در کشور وجامعه ایرانی ایفا نموده اند.در این مقاله سعی نگارنده براین است که با معرفی وارائه راهکار و پیشنهاد مناسب نقش این جامعه به اصطلاح محروم را در اقتصاد وتولید ملی (استانی) بیان نماید