سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مهدیزاده کفاش – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ،دانشکده مکانیک و انرژی
نوید رازقی –

چکیده:

هارپ هایکی از مهم ترین تجهیزات در بویلرها ی بازیاب حرارتی می باشند. در مولدهای بخار سیکل های ترکیبی در مراحل مختلف، هارپ های اکونومایزر، اواپراتورو سوپرهیتراستفاده می گردند.لوله های فین دار با روش اتصال جوشی به هدر های طرفین با طرح اتصال های مختلف مونتاژ می شوند. این جوش ها عموما در معرض دمای بالا، خورندگی سمت آب و دود و خستگی حاصل از ارتعاشاتناشی از عبور دود از مجموعه لوله ها می باشند. یکی از معایب مهم در این اتصال، عدم نفوذ بوده که در شرایط سرویس و تحت تنش های دینامیکی و همچنین خوردگی شیمیایی و مکانیکی می تواند منجر به ترک و باعث شکست محل اتصال گردد. معمولا در برنامه تست جوش لوله های فین دار به هدر از بازرسی چشمی ، پودر مغناطیسی و مایع نافذ نام برده می شود. در برخی موارد، به دلیل عدم رعایت فاصله هوایی مناسب در مونتاژ لوله به هدر این عیب تشدید گشته و منجر به عدم حصول اطمینان از کیفیت جوش می گردد. لذا لازم است راهکارهای مناسبی جهت کنترل عیب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله بر اساس تجربیات حاصل از ساخت هارپ ها و نصب و بهره برداری از این تجهیزات راه حل های مطلوب ارائه می گردد.