سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس یداللهی – استادیار دانشگاه علوم و معارف اسلامی خمین
زینب رضاپور – دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

این پژوهش به بررسی نقش عبادات به ویژه نماز درتحقق و تامین سلامت روحی و روانی انسان با تاکید براایات و روایات اسلامی می پردازد دراین گفتار تلاش برآن داریم تا نقش سازنده و محوری نماز را درتحقق سلامت روانی انسان بررسی کنیم به همین منظور پس ازبررسی مفهوم بهداشت روانی و رابطه آن با حیطه های شناختی انسان از دیدگاه علم روانشناسی به نقش مهم نماز درتامین سلامت روانی انسان می پردازیم این پژوهش مبتنی برروش تحلیلی توصیفی و عمدتا با تکیه برمنابع اسلامی بویژه ایات قران کریم و روایات اسلامی است این گفتار درنهایت به این نتیجه دست یافته است که براساس آیات نورانی وحی نام و یادخداوند مهمترین عامل درتحقق ارامش روحی و روانی بشریت است چرا که خداوند به تمامی نیازهای فطری بشر آگاه است و ارامش حقیقی بشرتنها درسایه سارپیروی ازفرامین الهی محقق می شود.