سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهنوش طالب زادگان – دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد

چکیده:

هزینه های بالا انرژی در دهه گذشته فعالیت های وسیعی را درزمینه استفاده موثرتر برانگیخته است که این مهم خود هم زمان با تحولات شگرفی درعلوم مهندسی و صنعت ساختمان سازی همراه می باشد از این رو مصرف انرژی در دودهه اخیر دوران رونق عایقکاری نامیده شده است دانش مصرف عایق های حرارتی به بیش از نیم قرن گذشته برمیگردد تا آنجا که کشورهای صنعتی و اروپایی دراین زمینه به نتایج جالبتوجهی درساختمان ها دست یافته اند این مساله به قدری حائز اهمست است که کشور المان به شروع فعالیت های رسمی اجرای عایقکاری از سال ۱۹۶۹ میلادی درهر۵ سال تغییراتیبه منظور هماهنگی با تکنولوژی جدید درآن صورت می پذیرد دراین نوشتار سعی برآن شده است که با معرفی عایقهای حرارتی عصر امروز درصنعت ساخت و ساز در کنار بررسی گام های آغازین طراحی حرارتی سازه و با عنایت برمعماری ساختمان دراقلیم های مختلف کشورمان باری دیگر برتدوین و اجرای قوانین برای دستیابی به بهینه سازی مصرف انرژی بالاخص درصنعت ساختمان سازی تاکید گردد.