سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهشاد نراقی عراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
سیدمحمد سیدحسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تصادفات اتومبیل ازعلل شایع مرگ درجوامع امروز می باشد امروزه تعداد تصادفات جاده ای درکشور ما ایران رو به افزایش است و در نتیجه خسارتهای مالی و جانی ناشی از آن که برخانواده ها و کشور تحمیل میشود بسیار بالا می باشد حوادث رانندگی را می توان پیامد وضعیتی دانست که سه عامل راننده محیط و وسیله نقلیه درآن سهیم هستند دراین مقاله به بررسی نقش عامل راه دربروز سوانح رانندگی پرداخته شده است و ضرورت شناسایی نقاط پرسانحه آورده شده است.