سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نجفی – مدیرعامل سازمان بازیافت مشهد
رشید صحابی – مدیرکل امورشهری استانداری خراسان رضوی
محمد سهرابی – کارشناسان سازمان بازیافت مشهد
محمدرضا آرین نژاد –

چکیده:

امروزه مدیریت زمان به عنوان یکی از مهمترین روش های ایجاد تحول سازمانی مورد توجه مدیران و پژوهشگران علوم مدیریتی قرار گرفته است . در این پژوهش افزایش بهره وری در فعالیتهای مختلف سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد با محوریت مدیریت زمان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . در مرحله اول عوامل مختلف اتلاف وقت و ایجاد وقفه در حوزه های مختلف شناسایی و سپس اقدامات لازم در جهت حذف این عوامل انجام شد. اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت انجام این تحقیق با استفاده از منابع اسناد سازمان، نظرات کارشناسی مدیران و کارشناسان و داده های حاصل از اصلاح فرآیندها با محوریت عامل زمان جمع آوری و پردازش گردید . پس از بررسی اطلاعات و نتایج حاصل از فعالیتهای اصلاحی اجرا شده در سالن پذیرش و پردازش کارخانه کمپوست، به عنوان یکی از حوزه های اجرای طرح کاهش ۱۱۵ درصدی در وقفه های زمانی مشاهده شده و در سایر حوزه ها نیز با اعمال مهندسی ارزش، کاهش هزینه ها بدلیل جلوگیری از دوباره کاری و ناهماهنگی در حدود ۲۵-۲۰ درصد بوده است.