سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن دیواندری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر
عبدالرضا مشایخ – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته عمران

چکیده:

آماربالای تلفات جانی و مالی ناشی از حوادث ترافیکی درکشور جامعه مسئولین قانون گذاران و مهندسین بخش های ترافیک و حمل و نقل را به سمت بررسی علل و عوامل این آمار بالا و اندیشیدن درخصوص روشهای کاهش نرخ آن درکشور سوق میدهد درنتیجه تحقیقات گسترده مشخص شده است که می توان با عمل به اصول سه گانه مهندسی آموزش و اعمال مقررات شاهد کاهش خسارات ترافیکی درکشور بود درسالهای اخیر و پس از اجرایی شدن این اصول اثر کاهشی آنها برنمودار صعودی تلفات سالیانه درکشور دیده شد علیرغم این کاهش تعداد تلفات درکشور ماهمجنان بسیار بالا می باشد و از این رو تشکیل موج دومی از فعالیت ها که این بار باید سبب سریع تر شدن روند نزولی تلفات در سال شود الزامی به نظر می رسد درمیان عوامل به وجود آورنده حوادث ترافیکی که عبارتند از عامل انسانی عامل مسیر عامل وسیله نقلیه و عامل محیط کنترل پذیرترین عامل عامل انسانی است که با مهار آن می توان تاثیر فراوانی برکاهش تلفات و تصادفات در کشور داشت.