سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی توسلی – تهران دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری
فرهمند حسینی –

چکیده:

نوآوری عاملی اساسی برای پایداری سازمان ها درشرایط پیچیده و ناپایدارعصرحاضر است اولین گام برای ایجاد نوآوری درسازمان توجه به امریادگیری است درگذشته با توجه به محیط پایدار رقابتی مدیران کمتر به مباحث پیرامون یادگیری و مدیریت یادگیری توجه می کردند اما امروزه مدیران و رهبران سازمان ها دریافته اند که به یادگیری به عنوان پدیده ای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت ردایجادآینده بهتر سازمانی یادگیرنده پرورش دهند یادگیری فرایندی دائمی و مستمر برای سازمان ها می باشد که برای ادامه فعالیت های سازمان توجه به آن امری اجتناب ناپذیر است یکی از عوامل موثردربهبود یادگیری افزایش توان دریافت یا به عبارت دیگر افزایش ظرفیت جذب سازمان هاست دراین مقاله سعی شده است تعریف جامعی ازظرفیت جذب ارایه گرید و ابعاد آن درارتباط با یادگیری سازمانی و نوآوری های سازمانی مورد بررسی قرارگیرد.