سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه ، گروه معماری، قروه، ایران

چکیده:

انرژی اصلیترین نیروی اساسی زندگی انسان است. تاریخ و تمدن بشری بر بنیاد ابداعات و کشفیات در جهت تبدیل انرژیهای مختلف به یکدیگر شکل گرفته است. انرژی از ارکان تمدنهای بشری و اساس تولیدات اجتماعی به شمار میرود. انقلاب صنعتی کهبر تمامی عرصهها و فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی بشری موثر بود، در نتیجه به کارگیری و بهرهبرداری از اشکال مختلف انرژی به وقوع پیوست. اکنون انسان سعی بر محدود کردن انرژیهای به دست آمده از سوختهای فسیلی دارد و در صدد به کارگیری نوعی از انرژی به منظور صرفهجویی در انرژیهای دیگر است.این مقاله تمهیداتی را در جهت صرفهجویی در زمینه اقتصادی، که یکی ازبخشهای مهم آن، طراحی و ساختمانسازی است، بیان می دارد.که با بکارگیری فنون طراحی و ساخت میتوان صرفهجویی قابل توجهی در مصرف انرژی داشته و در نتیجه آلودگی ناشی از آن را نیز به میزان زیادی کاهش داد