سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی قربان موحد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
حسن بالاگر – رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

طراحی اقلیمی ساختمان ها براساس اصول معماری همساز با اقلیم درهر منطقه ساخته می شود طراحی اقلیمی طراحی است که بتوان ضمن هماهنگی با محیط طبیعی پیرامون خود و بهره گیری هرچه بیشتر از نیروهای طبیعی موجود درمحل حتی الامکان محیط طبیعی مناسبی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید هدف ازاین مقاله بررسی الگو و معمار یمناسب با اقلیم منطقه و طراحی مساکنی است که بتوان بوسیله آنها برای ساکنان منطقه مکانی اسوده و امن ایجادکرد برای این منظور از روشهای ترجونگ و الگوهای طراحی اقلیمی مناسب به منطقه پرداخته شده است نتایج نشان میدهند طبق روش ترجونگ تنها در دوماه می و سپتامبر شرایط اسایش حرارتی درشبانه روز برقراری بوده و دربقیه ماه ها شرایط نسبی حرارتی برقراری است طبق شاخص طراحی اقلیمی مناسب برای منطقه مناسب ترین جهات برای استقرار ساختمان ها در منطقه جهت ۱۳۵ درجه است و فرم آنها باید متراکم و فشرده باشد همچنین دیوارهای ساختمانی نیز دارای عایق حرارتی باشد.