سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعداله روحی لاریجانی – شرکت توانیر
ولی اله یعقوبی گرجی – شرکت توزیع نیرویی برق استان مازندران

چکیده:

منحنی تغییرات بار در یک شبکه برق رسانی نمایانگر ترکیب و یا الگوی مصرف برق در آن شبکه می باشد. با اصلاح منحنی تغییرات بار چه هدفی را تعقیب می کنیم؟ بدیهی است، دستیابی به ترکیب مناسبی از مصرف که حداکثر بهره گیری از تاسیسات موجود در سیستم برق رسانی را مسیر سازد و هزینه تمام شده تولید واحد انرژی الکتریک را به حداقل ممکن معقول با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی حاکم بر جامعه ای که شبکه برق رسانی مورد مطالعه برای رفع نیاز انرزیتیک آن تاسیس شده است، برساند. یکی از متداولترین معیارهای برای ارزیابی کیفی مصرف در یک شبکه برق رسانی ضریب بار بوده و معمولا بهبود به مفهوم عام آن یعنی افزایش کمی ضریب بار را نشانه ای از تناسب ترکیب مصرف و مصرف بهینه می دانند. آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است عبارتند از: چگونگی ارتباط ترکیب مصرف با ضریب بار در وحله اول و نمایاندن این واقعیت که همواره ضریب بار بالا از نظر کمی بیانگر بهبود کیفی ترکیب مصرف نیست بلکه در هر نوع ترکیب مصرف انرژی الکتریکی رسیدن به ضریب بار مطلوب نزدیک شدن به ضریب بار اشباع بوده و نه ضرورتا ضریب بار واحد. ضریب بار اشباع بوده و نه ضرورتا ضریب بار واحد. ضریب بار اشباع عدد واحد جهانی نیست و هر ترکیب مصرف موجودی دارای یک ضریب بار اشباع خاص خود می باشد. بالاخره چنین نتیجه گیری گردید که هر چند سعی در اصلاح منحنی تغییرات بار کوششی است مستمر ولیکن در هر مرحله، محدود به حد بهبود ضریب بار در آن شبکه و در آن مقطع زمانی می باشد.