سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

مرتضی موسی خانی – دانشیار و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی فرهادی محلی – مدرس گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهرزاد سرافرازی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

چکیده:

گردشگری روستایی به ویژه گردشگری طبیعی روستایی که به نام اکوتوریسم روستایی تسمیه یافته است از مهمترین رویکردهای اقتصادی گردشگری در راستای بهره وری بهینه و پایدار از منابع طبیعی و زیست بوم روستایی به شمارمیرود که از جنبه های فرهنگی و اجتماعی اقتصادی و معیشتی و رشد و پیشرفت رشد ناخالص ملی مورد التفات فزاینده ای قرارگرفته و دارد که دراین میان پاسداشت و نگهداشت محیط زیست و منابع طبیعی از مهمترین مولفه ها و محورها گسترش آن به شمار می رود براین اساس دراین مقاله در روش تحقیق تطبیقی و توصیفی با رجوع به نمونه های موردی در حا لانجام و انجام شده ملی و بین المللی به نقش و ضرورت گردشگری الکترونیک در توسعه جوامع روستایی پرداخته می شود.