سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید فتوحی – کارشناسی ارشد صنایع

چکیده:

ادیان الهی ازدیرباز انسان را به کارواشتغال هدایت و مردم را به کارکردن تشویق نموده اند دین مبین اسلام هم با توجه به خاتمیت آن توجه ویژه ای به کاروصنعت داشته است قران کریم درایات متعددی مردم را به عمل و کارکردن تشیق کرده است و خداوند کریم درایه ۱۹۵ سوره آل عمران فرموده است عمل هیچ عاملی ضایع نخواهد شد درایه ۳۹سوره نجم آورده است و به انسان جز آنچه انجام میدهد نخواهد رسید البته منظور ازکاروعمل دراینگونه ایات شامل اعمال معنوی و هم شامل کارهای دنیوی ازقبیل صنعت و کشاورزی است درقران کریم نیز ازپیامبرانی نام برده شده اند که صنعت گربوده اند مانند ادریس که شغل خیاطی و حضرت داود که آهنگر بوده است دراین مقاله برانیم که نقش صنعت را درپیشرفت جامعه مسلمین بررسی و همچنین جایگاه اقتصادوت ولید را از دیدگاه قران و عترت با توجه به احادیث مشخص و راه های گسترش صنعت را باتوجه به سفارش بزرگان دین بررسی نقش تولید و نقش کارافرینی صنعتی را تبیین نماییم