سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد دانشی – رئیس مرکز تحقیق و توسعه شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران

چکیده:

دانشمندان براین باورند که انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های اقتصادی و صنعتی انسان موجب افزایش قابل ملاحظه غلظت گازهای گلخانه ای درجو زمین می شود که پیامد آن افزایش میانگین دمای سطح کره زمین خواهد بود افزایش دمای کره زمین نیز پیامدهای ناگواری مانند آب شدن یخ های قطبی بالا آمدن آب اقیانوسها تغییر وضعیت بارندگی ها افزایش بیابان ها پیدایش طوفان ها برهم خوردن سامانه زیست گاه های جانوری کاهش محصولات کشاورزی و موارد دیگر را به همراه خواهد داشت درطی ۲۰۰ سال گذشته و به ویژه در ۵۰ سال اخیر انتشار گازهای گلخانه ای به شدت افزایش یافته است و کشورهایتوسعه یافته در حال توسعه عمده ترین تولید کندگان گازهای گلخانه ای می باشد براساسکنوانسیون آب و هوا شناسایی منابع تلوید کننده این گازها و تدوین سیاست های اجرایی کاهش انتشا ردر راس برنامه های زیست محیطی کشور ها قرار گرفت. صنعت شیر متشکل از دو بخش دامدار یو صنعت مسئول تولید بخشی از گازهای گلخانه ای بویژه NO2 ، CO2وCH4 می باشدکه دراین مقاله سعی شده ضمن تبیین منابع تولید و انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنعت شیر راه های کاهش آن نیز مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد .