سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید شاه حسینی – عضو هیأت علمی دانشکده عمران محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد وجدانی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توسعه صنعت ساختمان، یکی از مظاهر رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. بیشترین سهم انباشت سرمایه ثابت وبالاترین سهم اشتغال در بخش صنعت و جذب افراد تحصیل کرده و کارآمد در این بخش وجود دارد. ارتقاء کیفیت در تولیدمصالح، شیوه های طراحی و اجرا، سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز، رقابت در پیشرفت تکنولوژی، استفاده بهینه از نیروی کار و بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساخت، جزء مؤلفه های تأثیرگذار در این صنعت به شمار می آیند .دراین مقالهبااستفاده ازتحقیقات انجام شده ازپروژه های انبوه سازی درکشور و جمع آوری نتایج این بررسی ها، به نقش صنعتی سازیومشکلات فراروی این صنعت پرداخته می شود و درانتها فرآیندهایی که موجب گسترش این صنعت خواهدشد ازجمله اصلاح نگرش به مقوله صنعتی سازی ساختمان و راهکارهایی درخصوص این صنعت به منظور تاثیرگذاری آن در پیشرفت وتوسعه ورشدو بالندگی کشوربیان می شود.