سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد بناکار – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله نقش صندوقهای سرمایه گذاری تخصصی کشاورزی درشد و توسعه بخش کشاورزی و درنتیجه اشتغال زایی این بخش بررسی می شود باتوجه به اینکه یکی از مشکلات عمده بخش کشاورزی سرمایه لازم به همراه تجربه و تخصص فنی می باشد دراین مقاله پیشنهاد راه اندازی صندوق سرمایه گذاری کشاورزی دردانشکده ها و موسسات تخصصی کشاورزی ارایه گردیده است درابتدا صندوقهای سرمایه گذاری موجود دربخش های مختلف صنعت معرفی می شوند درادامه روند توسعه این صندوق ها بررسی می شود با توجه به نقش سرمایه و تخصص دراین صندوق ها با ارایه اساسنامه کارا می توان به همکاری و کمک نیروی جوان و دارای انگیزه جویای کار علاوه بررسیدن به سودحداکثر نقش عمده ای در توسعه بخش کشاورزی و اشتغال زایی پایدار آن ایفا کرد.