سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسلم دلیلی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (دانشگاه تربیت
محمدرضا نقوی –

چکیده:

توجه به نقش و عملکرد زنان، با ورود مباحث جغرافیای جنسیت به مطالعات جغرافیایی راه یافته است. در مورد نقش زنان درمباحث توسعه به ویژه توسعه اقتصادی روستایی، توجه به این نکته ضروریست که زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت اجتماعات روستایی را تشکیل می دهند، به عنوان پتانسیل ها ی بالقوه انسانی در بحث اقتصاد خرد و در آمدهای خانواده، نقش مهمی را بر عهده دارند. قالیبافی از جمله صنایع دستی است که در روستاهای ایران سهم به سزایی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است، زنان روستایی در این راستا نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و از جمله تولیدکنندگان عمده آن محسوب می شوند. اما با بررسی آماری مرکز آمار ایران در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ شاهد کاهش کارگاهای قالیبافی (دارهای قالی) و در نتیجه کاهش اشتغال زنان و عدم جایگزینی فعالیتی دیگری در این زمینه می باشیم . این در حالی است که کشورهایی نظیر هند و چین توانسته اند در این مقوله رشدچشمگیری داشته باشند. مقاله حاضر در پی بررسی نقش و اهمیت صنایع کوچک در توسعه اقتصاد روستایی پایدار با تاکید بر صنعت قالیبافی در مناطق روستایی می باشد. دراین راستا جهت دستیابی به نتیجه از روش شناسی تحلیلی – توصیفی با روش کتابخانه ای استفاده شده است.