سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سکینه کرمشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان
سمیه عبدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان

چکیده:

در حال حاضر ، فقر ، پایین بودن درآمد ، بیکاری و به دنبال این مشکلات مهاجرت های بی رویه ، از مهمترین چالش های پیش روی جامعه ی روستایی ایران می باشد . بخش کشاورزی در حال حاضر توانایی جذب نیروی انسانی که سالانه در مناطق روستایی بر تعداد آنها افزوده می شود را ندارد ، بنابراین اقتصاد روستایی جهت جذب این نیروی مازاد خود ناچاراً باید به طرف توسعه زیرساخت های اقتصاد غیر زراعی حرکت کند . استراتژی صنعتی سازی روستاها می تواند با ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش فرصت های کاری غیر زراعی ، باعث افزایش درآمد و به دنبال آن انباشت و ماندگاری سرمایه ها در مناطق روستایی شود و با ارتقای استانداردهای زندگی رویکردی مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی در نواحی روستایی ارائه دهد . این امر در وحله ی اول با ورود و گسترش صنایع کوچک به روستاها امکان پذیر است . در این مقاله نقش و جایگاه صنایع کوچک در دستیابی به توسعه اقتصادی نواحی روستایی مورد بررسی قرار می گیرد . روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد و در آخر نتیجه گیری می شود که صنایع کوچک با ایجاد اشتغال و در نتیجه افزایش درآمد روستائیان و کاهش مهاجرت های روستا – شهری ، نقش مهمی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی دارد .