سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه گروه کشاورزی ساوه

چکیده:

اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان سوم برپایه کشاورزی استوار است در ایران علیرغم توجه خاص به بخشهای صنعت، خدمات از اهمیت بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی کاسته نشده است و سهم ۲۳ درصدی در اشتغال ۱۴ درصدی در تولید ناخالص ملی ، ۳۱ درصدی در صادرات غیرنفتی و ۹۴ درصدی در نیازهای غذایی کشور را به خود اختصاص داده است و این شاخصها می تواند در عرصه کشاورزی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قراردهد و امنیت غذایی در هرکشور بویژه در ایران به خاطر شرایط خاص آن از ارکان اصلی تامین امنیت ملی محسوب می شود و دراین راستا کشاورزی علمی بدون صنایع تکمیلی کاری از پیش نخواهد برد و براهمیت صنایع تبدیلی و فراوری تولیدات کشاورزی روز به روز افزوده می شود و با گسترش و توجه به این صنایع موجبات ارتقا فعالیت های بخش کشاورزی افزایش درامد خانوارهای روستایی کاهش ریسک و ایجاد توازن در چرخه درامدی روستائیان فراهم می شود