سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده ایزدی یزدان آبادی – دانشجو دوره کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه باهنر کرمان
معراج ایزدی یزدان آبادی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده:

به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، اهمیت گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور ضرورت پیدا کرده است. در میان محصولات صادراتی بخش کشاورزی، پسته از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، چرا که استان کرمان بزرگترین صادر کننده این محصول در سطح کشور است و سهم قابل ملاحظه ای از تولید، سطح زیر کشت، مقدار و ارزش صادرات جهانی به کرمان اختصاص دارد. این محصول بدلیل ارز آوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبه های اقتصادی بسیار با اهمیت است. در این مقاله برای بررسی نقش صادرات پسته در توسعه جایگاه اقتصادی استان کرمان نوع تحقیق توصیفی_پیمایشی می باشد و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از روش داده های سری زمانی و مقطعی(پرسشنامه) بدست آمده است.نتیجه بدست آمده نشان دهنده این است که استان کرمان سهم ناچیزی از صادرات و پخش پسته در جهان و کشور دارد. علل این امر را می توان بطور کلی در نتیجه ضعف در فرآیند بازاریابی محصول پسته دانست. فاکتورهای بررسی شده در این تحقیق عبارتند از: بازاریابی، بسته بندی محصول، هماهنگی استانداردهای صادراتی با استانداردهای بهداشتی، لذا توصیه میشود برنامه ریزی اصولی و مشخصی جهت بسته_بندی و هماهنگی استانداردهای صادراتی با استانداردهای بهداشتی هر یک از بازارهای هدف تدوین گردد تا استان کرمان از این فرصت بالقوه پیش آمده در راستای رسیدن به توسعه اقتصادی نهایت استفاده را ببرد