سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن صفرلو – مرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت عتف
جلال پناهی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

چکیده:

نظربه پتانسیل موجود در۳۱پارک علم و فناوری و ۱۱۷مرکز رشد فناوری طبق اطلاعات و امارسال ۱۳۹۱ مرکزسیاست گذاریو برنامه ریزی فناوری معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف درتبدیل علم به فناوری و تبدیل آن به محصولات رقابتی درعرصه ملی و بین المللی میتوان چشم انداز خوبی ازنظر فناوری براساس چشم انداز و برنامه پنجم توسعه کشور را تصور کرد وجود چنین پتانسیلی درکشور ایران ازنظر کمی نشان دهنده وجود دانش و علمی است که بایستی به چرخه اقتصاد فناوری آورده شود از این رویکرد کیفی سازی این مراکز درعرصه انتقال فناوری میتواند مورد توجه بیشتر و بهتر قرارگیرد یکی ازاین موارد پایه گذاری اصولی و استاندارد شکل گیری فن بازارهای منطقه ای تخصصی درراستای تحقق اهداف فن بازار دائمی بشمار میرود دراین مقاله با بررسی تطبیقی یکی از الگوی کاربردی ازمرکز انتقال فناوری فرامنطقه ای سعی می شود شناخت لازم جهت بهره برداری ارایه گردد.