سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهران عزیززاده – کارشناس ارشد تکتونیک مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خوزستان

چکیده:

رشته کوههای زاگرس درجنوب غرب ایران یکی ازفعالترین مناطق کارستی جهان محسوب میشود دربرخی نواحی این کمربند روند چینها توسط مناطق گسلی راستگرددگرشکل ویاگسیخته شده است مشهورترین این مناطق گسل پی سنگی قطر – کازرون است به منظور بررسی تاثیر گسل قطر – کازرون درگسترش شبکه ها و ابخوانهای کارستی حوضه ابگیر کازرون درمجاورت این گسل انتخاب گردید درحدود ۶۰درصد این منطقه توسط ناهمواریهای کارستی پوشیده شده وباوجود سیماهای کارستی بی نظیر یکی ازمهمترین نواحی کارستی ایران محسوب میشود بررسیهای فتوژئولوژی و بازدیدهای صحرایی درحوضه آبگیر کازرون شبکه گسترده ای ازانواع شکستگی مشخص نموده که قابل انطباق بامولفه های منطقه برش راستگرد گسل قطر کازرون هستند پراکندگی جهت گیری و شدت تمام این شکستگیها تحت تاثیر ویژگیهای ساختاری چینه شناسی و سنگ شناسی محلی و یا ناحیه ای قراردارد بررسیهای انجام شده همچنین نشانگر آن است که بیشتر دره های کارستی منطقه درامتداد این شکستگیها گسترش یافته اند گسترش افقی و عمودی غارها نیز اغلب درارتباط با جهت گیری شکستگیها است علاوه براین وجود چشمه های دائمی بزرگ و گسترش قابل توجه ابخوانها دراین منطقه نیمه خشکازجمله پدیده های قابل توجهی است که تاثیر گسل قطر – کازرون را دراتصال شبکه های کارستی نشان میدهد