سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشید فروزین – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه
علیرضا نورآبادی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

در حال حاضر ۲۵ درصد از سطح کره زمین را خاکهای شور تشکیل میدهد ۴۰۰ تا ۹۵۰ میلیون هکتار که تقریبا ۲/۲ میلیون هکتار آن فقط درآمریکاست شانون ۱۹۸۴ استاورک، رنیز ۱۹۸۳ نواحی وسیعی از اراضی شمال آفریقا پاکستان ایران و امریکا را خاک شور تشکیل میدهد و در جهان در حال گسترش است مبارزه جهت از بین بردن شوری زمینها جهت زیرکشت بردن زمین ها یکی از خصوصیات در زمینه مطالعه در مورد شوری است که می توان با شناخت بهتر زمینهای شور به این مهم دست یافت و هدف از ارایه این تحقیق شناخت بهتر این مهم است و امید است با بهتر شناخت زمینهای شور به هدف خود که همان زیرکشت بردن زمینهای شور است نایل بیابیم.