سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد امینی –

چکیده:

دموکراسی درمخالفت با حکومت استبداد و خودکامه پدیدار شد اما همه طرفداران آن دیدگاه های یکسانی ندارند عده ای آزادی را هدف عالی سیستم دموکراسی میدانند و برخی دیگر برابری را کمال مطلوب دموکراسی تلقی می کنند دراین مختصر تلاش برآن است که شورای ملی و توسعه دموکراسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد به این منظور ابتدا تعریف دموکراسی و اقسام آن نقش پارلمان درتوسعه دموکراسی شرایط و زمینه های توسعه دموکراسی و سپس شورای ملی و فرایند توسعه دموکراسی بیان می شود.