سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رحمت اله صدیق سروستانی – استادگروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مجال هم اندیشی قصد دارم به موضویع بپردازم که از پی سالها تدریس جامعه شناسی شهری توجه مرا به خود جلب کرده است استدعای من این است که مخاطبان این نوشتار آن را طرح بحثی بیانگارند درجهت توسعه دامنه پزوهش هایی که هدف انها را میتوان بازشناسی شهر درایران و خاصه ایران معاصر قلمداد کرد پرداختن به موضوع شوراها اگرچه برای حاکمیت دلالات اجرایی دارد نزد جامعه شناسانی که سالها درخلا سخن از مجموعه ی شهری گفته اند حائز اهمیتی علمی است تلاش من این خواهد بود که نهایتا علقه ی علمی خود را به نحوی بایسته با علقه ی برگزارنده ی این هم اندیشی گره بزنم هم از این رو که سوابق من همه ح اکی از جدایی و احتراز از نظر گاه های انتزاعی و اقبال و تمایل به رویکردهای پیوسته با امرواقع است.