سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اسلانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
فاطمه لطفعلیان – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
محمود همت فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
بابک اسلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

رشد و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT انقلابی رادرابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کردها ست وروشهای کارکرد و نگرش افراد سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته است ظهور پدیده های چون آموزش الکترونیکی کسب وکارالکترونیکی تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سازمانهای الکترونیکی و … از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات درابعاد مختلف است که همین امر منجر به شکل گیری شهر الکترونیک شده تا بتوان در بستر چنین شهری حجم وسیعی از فعالیت ها و خدمات شهری را به صورت الکترونیک ارایه نمود از طرفی از آنجا که عمده خدمات شهری توسط نهادهای دولتی ارایه می شود دولت الکترونیک باید با استفاده از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به شهروندان بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی شکل گیرد شکل گیری شهر ودولت الکترونیک می تواند باعث صرفه جویی درهزینه های اقتصادی و رفاه بیشتر شهروندان شود و با ایجاد ارتباط میان مصرف کننده و تولید کننده به رشد اقتصادی کمک کند.