سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسماعیل رضائی – کارشناسی ارشد جامعه شناسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

در این مقاله سعی شده است مسئولیت های شهروندی و رابطه متقابل آن را با حقوق شهروندی تیین کنم. ررش تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه ای بوده است. اگر بخواهیم مهمترین ویژگی شهروند یعنی آن چه به خاطر آن واجد این مقام شده است و حتی می تواند این مقام را برای او حفظ کند بشناسینم همان احساس مسئولیت شهروندی است. هر چه یک شهروند به همراه سایر شهروندان در یک جامعه بیشتر احساس مسئولیت کند در واقع بر دایره حقوق شهروندی خود وسایر شهروندان افزوده و به تثبیت و نهادینه کردن ران کمک کرده است. احساس مسئولیت شهروندی است که برای او حق را می آفریند. یقینا احساس مسئولیت شهروندی مهمترین نیاز کنونی جامعه ماست تا بتوانیم از این رهگذر جامعه ای با نشاط بسازیم که در آن شهروند و حاکم در قبال یکدیگر احساس مسئولیت کرده با ادبیات یکدیگر بیشتر اشنا شده و زبان هم را بیش از پیش درک کنند. در نتیجه باید توجه کنم که بحث شهروندی با سیاست و قدرت سیاسی ارتباط عمیقی دارد. اگر می خواهیم که مقوله شهروندی به صورت جدی پیگیری شود باید نگاه خود را به سیاست اصلاح کرده و مسئولیت گریزی خود را به مسئولیت پذیری تبدیل کنیم. شهروندی اشاره به زندگی روزمره ، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ایی از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته است. شهروندی از این نگاه مجموعه گسترده ایی از فعالیت های فردی و اجتماعی است. فعالیت که اگر چه فردی باشند اما برایند انها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکت های اقتصادی ، خدمات عمومی ، فعالیت های داوطلبانه و دیگر فعالیت های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان اثر می گذارد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفتگو و مشارکت مدم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است. یکی از اصول اولیه شهروندی پذیری قانون است و این که همه با جان و دل پذیرای ْآن باشند.