سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی نخعی شریف – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

گردشگری یک قدرت اقتصادی اجتماعی زیست محیطی بزرگ و البته بسیار سیاسی و ایدئولوژیک است عقیده برخی محققین جهانگردی درهرجامعه ای متاثر ازعوامل پیچیده و درهم بافته سیاسی و اقتصادی و هم چنین ویژگیهای جغرافیایی است که دیگران را مجذوب خود می کند مزایا و منافع اقتصادی و همچنین ویژگیهای جغرافیایی و ویژگیهای مفرح آن بسیارجالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته اند اما درزمینه تاثیرات مستقیم برخی عوامل مانندانسان محیط فناوری ارتباطات گردشگری مجازی و فرایند بکارگیری ان درصنعت گردشگری فعالیت علمی چندانی صورت نگرفته است لذا بهتر است مسئولین مناطق و شهرهای مرزی مسئولیت جدیدی را با نام گردشگری عهده دار شوند وسعی درتجزیه و تلحیل سیاست های گردشگری و به تبیین و ایجاد راه حل و راهکاری برای این امر مهم بپردازند دراین مقاله سعی بران است ضمن معرفی و تطبیق گذرای بعضی ازسیاست های توسعه ی گردشگری درمناطق و شهرهای مرزی کشورمان بسترهایی همچون گردشگری مجازی فناوری اطلاعات و … را با کارکردهای گردشگری ارتباطی و ارایه بعضی راه کارهای مناسب انسجام دهد.