سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مقداد محمدی نهوجی – کارشناس ارشد همزیستی با بیابان
امیرهوشنگ احسانی – استادیار دانشگاه تهران
صفورا جعفریان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

صنعت گردشگری امروزه درردیف صنعتهای پردرآمد و کم هزینه دنیا قرار دارد درآمد حاصله از این صنعت دردنیا حدود هزارمیلیارد دلار می باشد که سهم ایران تنها پنج صدم درصد می باشد نقش شهرداریها با موضوعیت گردشگری شهری دربارزسازی توانمندی اکوتوریسم باید به نحوی باشد که فراهم کننده حداکثر منافع و حداقل تاثیرات منفی باشد لذا با بررسی نقاط قوت و ضعف همچنین برنامه ریزی گردشگری مناسب و معرفی پتانسیلهای گردشگری می توان به این امر دست یافت مطالعه موردی به بررسی نقش شهرداریها و برنامهر یزی توسعه پایدار گردشگری استان اصفهان می پردازد.