سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کریم زاده – فوق لیسانس تاریخ، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی هتلداری و گردشگری پر

چکیده:

موقعیت ویژه جزیره قشم در خلیج فارس به لحاظ انسانی، گردشگری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …؛ بازکاوی نقش این منطقه را در رشد ایران اجتناب ناپذیر کرده است . در این بخش توجه به جایگاه جزایر ایرانی به ویژه جزیره قشم که به لحاظ اهمیت، وسعت و موقعیت استراتژیک می توان آن را مادر جزایر ایرانی خواند، به عنوان سیاستی راهبردی ؛ شایسته تفکر است . متاسفانه تاکنون این موضع به علل مختلف کمتر مورد بررسی قرار گرفته ، در نتیجه ؛ به مقتضای بازار رقابت ، با کم رنگ ش دن نقش گردشگری ایران در حوزه خلیج فارس ، کشورهای همسایه موقعیت خود را در این بخش تقویت نم وده و موفقیتهایی هم بدست آوردهاند. بازکاوی گذشته و توجه به تجربیات کشورهای حاشیه خلیج فارس ما را به اتخاذ سیاست های درست تر هدایت کرده و موجب: – تحکیم موقعیت ژئوپلتیک ایران در خلیج فارس در زمینههای تجارت،گردشگری و ارتباطات میشود. – ما را در رهایی سریعتر از مدار بسته تک محصولی کمک میکند. – چون گردشگری از قدرت عجیبی در کمرنگ کردن تبلیغات سوء برخوردار است موجب اصلاح و تغییر نگرش جهانیان نسبت به واقعیتهای سیاسی-اجتماعی درون ایران میشود. – نباید فراموش کرد تحقق آرمان معرفی ایران به عنوان الگوی اسلامی توسعه بدون توجه به رشد صنعت گردشگری سخت خواهد بود. از این رو یکی از ده ها موضوع تخصصی توسعه گردشگر ی شناخت بازارهای هدف از نگاه گردشگران است. مقاله حاضر برآن است تا ضمن توجه به جایگاه گردشگری ، به بررسی جایگاه انگیزهها و اهداف مسافران در بازار هدف جزیره قشم در خلیج فارس بپردازد. به این امید که بتوان سیاستهای اثرگذاری را برای مدیریت انگیزش گردشگران در راستای توسعه گردشگری جزیره ارائه داد.