سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهمن محمدیان آسیابر –
سجاد حبیبیان – مدرس دانشگاه قم
مصطفی ملایی – مدرس دانشگاه قم
معصومه جانعلی زاده چوبستی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

درسالهای اخیر شرکت های کوچک و متوسط به عنوان مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی درکشورهای توسعه یافته هستند امروزه با رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک درحوزه فناوری های نوین رویکرد جدید درامر انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعتی بوجود آمدها ست دراین راستا شرکت هایی با عنوان شرکت های انشعابی یا زایشی از دانشگاه ها و موسسات آکادمیک شکل گرفته اند ا زانجا که بدون گسترش حمایت های هدفمندمادی و معنوی از نخبگان ونوآوران علمی و فناوری دانشجویان توانمند کشور از طریق کمک برای ایجاد محصول و خدمت از دستاوردهای پژوهشی آنها میسر نیست و با توجه به اهمیت توسعه شرکت های دانش بنیان درتوسعه اقتصادی و اشتغال زایی کشور شناسایی راهبردهاو عوامل موثر درتوسعه کارافرینی و حمایت از تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان اهمیت بسزایی دارد.