سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید نقابی – دانشجوی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

چکیده:

یکی از سوالات اساسی در تحقیقات کارآفرینی این است که چرا برخی از شرکت ها در چرخه عمر رشد خود موفق هستند و برخی دیگر شکست می خوردند. جواب این سوال را می توان در شبکه های کارآفرینانه شرکت های یافت. شبکه های را می توان یکی از مهم ترین عوامل برای عملکرد بهتر در فرایند کارآفرینی و توسعه ی شرکت ها دانست. تحقیقات قبلی نشان می دهد که داشتن اطلاعات نقش مهمی در چرخه عمر شرکت ها بازی و کارآفرینان می توانند به چنین اطلاعاتی از طریق روابط شبکه و شبکه (Ozgen & Baron،۲۰۰۷) می کند سازی دسترسی پیدا کنند. برای رشد و توسعه شرکت ها ، کارآفرینان به فرصت های بیشتری احتیاج دارند که آن ها می توانند به این فرصت ها از طریق ارتباطات و شبکه های خود دسترسی پیدا کنند.در این پژوهش با بررسی ادبیات پژوهش و تحقیقات گذشته مدلی را ارائه می کنیم که گسترش یافته مدل لچنر و داوولینگ می باشد همچنین برای تایید صحت آن، این مدل گسترش یافته به تایید خبرگان رسانده شده است. در (۲۰۰۳) این مدل به کارآفرینان پیشنهاد می شود در هر مرحله از چرخه عمر شرکت خود چه نوعی از شبکه ها را برای ببرند تا بتوانند شرکت موفق تری داشته باشند. توسعه ی و رشد شرکت خود به کار