سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – شرکت توزیع برق استان هرمزگان
مصطفی عباسی – شرکت توزیع برق غرب استان تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش در محیط کسب و کار امروزی و نقش آن در انتقال دانش موجود بین کارکنان و افزایش دانش کلی مجموعه، این مطالعه انجام گرفته است. تحقیق نشان داد که بیشتر فعالیت های ارزشمندی که در غالب مدیریت دانش انجام میگیرد، بر خلق شبکه های دانش که به مفهوم سنتی، تیم های کاری هستند تاثیر مستقیم می گذارد. از سوی دیگر تحقیقات نوین در علم مدیریت نشان می دهد که شبکه های ایجاد کننده فرصت های شغلی و شبکه های انتقال دانش تیمی مستقیما در خلق دانش در سازمان ها مؤثر می باشند. برای پرورش چنین شبکه های ارزش آفرین، یک فرآیند چهار مرحله ای را در نظر گرفتیم که در ادامه این تحقیق آمده است .