سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

لیلا یزدان شناس – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

چکیده:

خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان یک ابزار مداخله دولت در بخش کشاورزی، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورها و از جمله ایران بوده است . دولتها به منظور حمایت از کشاورزان، تنظیم بازار و اعمال مدیریت در تولید محصولات کشاورزی و با قیمت مصوب به صورت تضمینی اقدام به خرید برخی محصولات کشاورزی می نمایند . چای نیز یکی از محصولاتی است که تحت این سیاست دولت قرار دارد و با توجه به نیاز کشور به این کالا و نیز تقاضای فزاینده مصرف کنندگان، لزوم توجه به این محصول آشکار است . مسئولیت خرید تضمینی محصول چای از سال ۱۳۸۴ به عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می باشد . طرح خرید تضمینی محصول چای شامل خرید برگ سبز از کشاورزان چای کار، فروش رایانه ای برگ سبز به کارخانه و خرید چای خشک از کارخانه به صورت تضمینی می باشد . این سازمان توسط شرکتهای تعاونی روستایی پراکنده در سطح استانها این مسئولیت را به جای می آورد . در این تحقیق هدف بررسی نقش این شبکه های تعاونی در خرید تضمینی چای می باشد و اینکه آیا این شبکه ها در خرید تضمینی چای و جلب رضایت چایکاران و کارخانه داران موثر بوده اند یا خیر