سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرنوش زنگویی – کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکد
حمیدرضا اکبریه – کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکد
میثم سام بند –
مسعود انصاری –

چکیده:

این پژوهش درصدد آن است تا اثر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در را در بالابردن سطح سواد بهداشتی مورد بررسی قرار دهد. این مقاله با استفاده از روش آزمایشی این اثر را در یک نمونه ۴۰۰ نفره از اعضای انجمن حمایت از بیماران کلیوی بررسی کرده است و علاوه بر آن که تفاوت معناداری در بین افراد استفاده کننده از این شبکه اجتماعی مورد شناسایی قرار داد، اثر متغیرهای جنسیت و گروه تحصیلی آزمودنی ها را نیز سنجید. در این پژوهش شبکه اجتماعی Dailystrength به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد از اعضای نمونه یک سنجش آگاهی عمومی پزشکی به عمل آمد. سپس نیمی از آزمودنی های به طور آزمایشی ۶ هفته از آن بهره بردند. در پس آزمون به عمل آمده مشخص شد آزمودنی هایی که از شبکه اجتماعی مورد نظر بهره بردند، به طرز معنی داری توانستند سوالات بیش تر و سخت تری در رابطه با دانش عمومی پزشکی پاسخ دهند. هم چنین این اثر در زنان بیش از مردان و در گروه تحصیلی پزشکی بیش از سایر گروه ها قابل مشاهده بود.