سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سیدسعید آیت – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

بررسی ها نشان میدهد که برای موفقیت رسانه ها و توانمندسازی آنها درمحیط رقابتی جهان باید تعامل بیشتری با مخاطب داشت تا بتوان نیازهای مخاطب را درک کرده و درجهت تامین آن حرکت کرد شبکه های اجتماعی برروی اینترنت به عنوان یک محیط هم فکری و خلق دانش چنین بستری را برای افزایش تعاملات اجتماعی و ارایه نظرات ودیدگاه های مخاطب فراهم خواهند کرد این مقاله با اشاره به مهمترین عوامل حیاتی درمحیط رقابتی رسانه های جدید سعی بر آن دارد تا نقش شبکه های اجتماعی را درهرکدام از آنها نشان دهد.