سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن تدین – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران – دانشگاه بوعلی سینا به همدان
مصطفی حق طلب جورقانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه برای رف
محمد حسین تدین – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه‌های دریایی پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مشخصات سیمان های پرتلند رده‌های ۴۲۵ – ۱ و ۵۲۵ – با اقتباس از رده‌های مقاومت یک سیگنال استاندارد -۱۹۷ EN در استاندارد ۳۸۹ ایران از سال ۱۳۷۷ ارائه شده است. در سال‌های اخیر تعدادی از کارخانه‌های سیمان اقدام به تولید سیمان پرتلند ۴۲۵ – ۱ و به تازگی به هیئت کارخانه‌ها در مقیاس محدودتر سیمان پرتلند در ۵۲۵ – ۱ تولید کرده‌اند. با استفاده از روش ملی پس مخلوط بتن ایران و انجام آزمایش‌های تجربی می‌توان نشان داد که به کارگیری این تیم آن‌ها می‌تواند به ترتیب حداقل ۱۵ و ۳۰% کاهش در مصرف سیمان برای دستیابی به مقاومت مشخصه معین به ویژه در مقاومت دو بالا به وجود می‌آورد . بنابراین با تولید سیمان و کلینکر کمتر می‌توان اقدام به ساخت و ساز با حجم ثابت نمود بدون اینکه بر کیفیت مکانیکی بتن مصرفی اثر سویی باقی گذارد. همچنین کاهش مصرف سیمان و کاهش تولید کلینکر به کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش مصرف سوخت، کاهش حمل و نقل و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی منجر می‌شود و گاز دی‌اکسید کربن کمتری تولید می‌گردد. در مجموع می‌توان گفت مدیر به این سیمان ها تقسیم بسیار مهمی را در توسعه پایدار کشور خواهد داشت. به هر حال لازم به ذکر است تولید و مصرف این گونه سیما نهادند ملات‌های بنایی و به کارهای کم اهمیت هدر رفتن پتانسیل سیمان های پر. قاومت را به دنبال خواهد داشت.