سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر رزمی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمیدرضا قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنیدانشگاه تهران
کوروش کریمی زند –

چکیده:

بررسی اجمالی اکثرکشورهای پیشرفته صنعتی که دارای سیستم های تولیدی نوین و لجستیک موفق میباشند نشان می دهد که این کشورها دارای سرویس های حمل و نقلی باکیفیت بالا می باشند و همین مسئله حاکی ازاین واقعیت است که حمل و نقل یک عامل اساسی درپیشرفت اقتصادی می باشد. به کمک سیستمهای حمل و نقل هوشمند(ITS) سعی می شود تا باکمترین هزینه، کارآیی سیستم حمل و نقل را افزایشدهند. درواقع باکمترین اخلال درشبکه حمل و نقل جاری می توان یک سیستم هوشمند نصب کرد و درنتیجه جریان ترافیکی را روانتر نمود.دراین مطالعه نهادهای یک سیستم حمل و نقل هوشمند معرفی گردیده و با مرور وضعیت حمل و نقل شهری درتهران چند پیشنهاد و راهکار ارائه می گردد.