سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدامین خراسانی – دانشجویان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
آتیژ عزمی –

چکیده:

امروزه گردشگری از جمله رهیافتهای مورد توجه در برنامه ریزی های روستایی است و تلاش جهت ارتقا گردشگری روستایی از اهمیت به سزایی برخوردار است. گردشگری روستایی می توان د به کلیه فعالیت ها و خدماتی گفته شود که به وسیله کشاورزان، مردم و دولتها برای تفریح، استراحت و جذب گردشگران و نیز فعالیت هایی که به وسیله گردشگران در نواحی روستایی صورت می گیرد گفته شود. در این راستا سیستم های اطلاعات گردشگری و پیادهسازی آن ها می تواند رهیافتی جهت ارتقا گردشگری روستایی در نواحی روستایی باشد. این سیستم نیازمند زیرسیستم هایی همچون ۱- سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ۲- سیستم رزرواسیونمرکزی ۳- سیستم توزیع جهانی است. لذا در این مقاله به بررسی جایگاه و اهمیت و ضروریات این سیستم در محیطهای روستایی پرداخته می شود. روش تحقیق، کتابخانه ای بوده و از منابع متعدد جهت بررسی موضوع استفاده شده است. نتایج بهدست آمده گواه بر نیاز به یک زیرساخت مبتنی بر طرح دولت الکترونیکی در روستاها می باشد که عبارت است از طرح ریزی سایتهای روستایی جهت ترویج و ارائه خدمات اعم از رزرو هتل، تهیه بلیط سفر و اقامت و معرفی جاذبههای گردشگری. سیستم گردشگری روستایی می تواند فرصت ها یی را برای گسترش گردشگری روستایی، توسعه کارآفرینی روستایی و همکاری و شبکه سازی مهیا سازد