سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
میثم دیرین – کارشناس ارشدراه و ترابری
مجتبی حاجعلی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

سیستم ردیابی و ناوبری متحرک ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارهای خاص می باشد که با استفاده از فناوری ماهواره و ۲GPS و با تکیه بر زیرساخت ۳GIS سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان ردیابی همزمان و غیرهمزمان وسایل نقلیه را با هدف اطلاع یافتن از موقعیت آنها و امکان پذیرساختن مدیریت بهینه آنان فراهممی سازد این سیستم از دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده است بخش نرم افزاری این سیستم در مرکز نصب شده و شامل نمایشگر نقشه مسیر سیستم مدیریت فراخوانی و سایل نقلیه و سیستم ناوبری می باشد بخش سخت افزاری سیستم یک سیستم ردیاب می باشد که برروی وسایل نقلیه و در مرکز نصب می شود و با استفاده از انتقال اطلاعات امکان تبادل اطلاعات و فرامین مابین مرکز و وسایل نقلیه را فراهم می سازد دراین مقاله به بررسی و نحوه عملکرد و انواع سیستم AVL و تاثیرات و مزایایی که این سیستم در مدیریت حمل و نقل خواهد داشت پرداخته میشود و در ا دامه راه کارهایی جهت چگونگی توسعه این سیستم درصنعت حمل و نقل کشور ارایه خواهد شد.