سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی دلخوش – دانشجوی دکتری- دانشگاه صنعتی شریف
محمود سعادت فومنی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، هدف بررسی تاثیر استفاده از سیستم انتقال قدرت پیوسته تمام چنبره روی مقدار مصرف خودروی هیبرید موازی در سیکل رانندگی ترکیبی است. برای این منظور، ابتدا این سیستم تحلیل دینامیکی میشود و از یک مدل برای شبیه سازی تماس دیسک و غلتک استفاده میشود. سپس الگوریتم محاسبه مصرف سوخت خودروی مجهز به این سیستم انتقال قدرت ارائه میشود. در ادامه یک الگوریتم کنترلی برای خودروی هیبرید موازی ارائه میشود . در نهایت، مقدار مصرف سوخت نوع هیبرید خودروی موردنظر در سیکل ترکیبی به ازای استفاده از گیربکس ۵ سرعته معمولی و سیستم انتقال قدرت معرفی شده محاسبه میشود . مشاهده میشود که در صورت استفاده از سیستمانتقال قدرت پیوسته به جای گیربکس ۵ سرعته معمولی، مصرف سوخت خودروی هیبرید در سیکل ترکیبی ۲۸ % کمتر خواهد شد