سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید مهراب قوچانی – دانشجوی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
بهمن خسروی پور –
امین کرندی –
یاسمین حسینی –

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت، کمیابی منابع در دسترس و افزایش رقابت، لزوم استفاده انبوه اطلاعات، نیاز به شیوه های نوین و کاربردی جهت جمع آوری،تحلیل و پردازش اطلاعات دارد. GIS یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی نوین است که بصورت فراگیر و هوشمند عمل می کند، در واقعGIS مجموعه ای مرتبط و منسجم ازاطلاعات تصویری و توصیفی می باشد که میتواند با ذخیره، تلفیق، تحلیل و بازیابی اطلاعات به برنامه ریزی و مدیریت(تصمیم گیری) بپردازد.خشکسالی های اخیر بویژه در کشورهای خاورمیانه سبب بروز مشکل در منابع آب شده و ضرورت استفاده از سیستم های سنجش از راه دور را برای ما آشکارساخته است؛ مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک بخصوص دربخش کشاورزی به طور عام و در کشور ایران به طور خاص دارای اهمیت زیادی است ٰٰاین مقاله که به صورت مروری و کتابخانه ای تدوین شده است تلاش دارد بحران آب و لزوم توجه به آن در جهت توسعه ی بخش کشاورزی با بهره گیری از سیستم اطلاعات GIS را بررسی و در پایان راهکارهای کاربردی در این رابطه ارائه نماید..