سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا شاهینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمدرضا پارسامهر – کارشناس ارشد محقق بخش تحقیقات آبخیزداری
حسین عیسایی – کارشناس محقق بخش تحقیقات آبخیزداری

چکیده:

سیستم‌های سطوح آن تیر باران در عین سادگی نقش بسیار ارزنده دیگر جمع‌آوری آب باران و تمرکز آن به پروفیل خاک دارند از این طریق امکان کشت نباتات که نیاز آبی پیش‌تر از مقادیر بارندگی منطقه دیدارش را مهیا می‌کند. به منظور استقرار گونه که زیتون در شرق استان گلستان با استفاده از سیستم‌های سطوح آبگیر باران آزمایشی صورت گرفت پس از گذشت پنج سال از کاشت نهال‌ها در این سامان ها در صد زنده مانی نهال‌ها صددر صد بود و بدون هیچ‌گونه آبیاری نهال‌های زیتون توانستند در منطقه‌ای که میزان بارش سالیانه دید معادل ۳۴۰ میلی‌متر داشت مستقر شوند. در صد روان را به ستوه قایق شده این سامانه ها از سال اول تا سال پنجم به ترتیب ۹۴ و ۹۱ و ۸۶ و ۷۲ و ۶۴% بود که به علت اضمحلال پوشش نائینی به‌تدریج روندی کاهشی داشته است. در صد رطوبت حجمی خاک چاله کاشت در طول سال در داخل سامان هان نسبت بیرون سامان خواف تفاوت کاملاً معنی‌داری داشت.