سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جاماسب پیرکندی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید قاسمی – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدحسین حامدی – استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی در جهان و آثار آن بر محیط زیست، استفاده از روشها و سیستمهای تولید توان که علاوه بر بازدهی بالا آلودگی کمتری نیز داشته باشند، در اولویت قرار گرفته اند. پیل های سوختی دما بالا از قبیل پیل های سوختی اکسید جامد ۱ و کربنات مذاب ۲ به دلیل بازدهی بالا در تبدیل انرژی شیمیایی سوختهای فسیلی به انرژی الکتریکی و انتشار ناچیز آلاینده ها، یکی از این موارد می باشند. قابلیت پیل های سوختی دما بالا در ترکیب با سیکل های تولید توان سبب شده است که سیستم هیبریدی حاصل به عنوان پیشنهادی برای سیستمهای حرارتی جدید مد نظر باشد. سیستمهای هیبریدی، سیستمهای تولید توانی هستند که در آنها یک موتور گرمایی مانند توربین گاز با یک موتور غیر گرمایی مانند پیل سوختی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ترکیب می شود. با توجه به بازدهی بالای این نوع از سیستمهای هیبریدی نسبت به توربین گاز یا پیل سوختی تنها و همچنین نظر به کاهش میزان آلایندگی، سیستم های مذکور تأثیر بسزایی در نحوه تولیدتوان و انرژی را در آینده نزدیک ایفا خواهند نمود. هدف از ارائه این مقاله معرفی انواع مختلف سیستمهای هیبریدی توربین گاز و پیل سوختی اکسید جامد، مقایسه عملکرد آنها با هم و در نهایت انتخاب یک سیستم تولید توان مناسب می باشد.