سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیررضا گودرزی – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدا
امین نیکویی آیین – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش سریع تعداد خودروها، بیشتر شدن سفرهای درون شهری و محدودیت ظرفیت شریان های ارتباطی ، بکارگیری راهکارهای نوین در زمینه مدیریت الکترونیک حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسیهای انجام شده در پژوهش حاضر نشان می دهد استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مناسبترین روش برای کاهش ترافیک، صرفه جویی در وقت، ارتقاء سطح ایمنی و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از تردد وسایل نقلیه محسوب می شو د. کاربرد فن آوری اطلاعات در ITS ضمن افزایش دقت در کنترل عبور و مرور، باعث کاهش هزینه های اجرایی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و درنتیجه فراهم کردن بستر ایجاد شهر الکترونیک خواهد شد. در این مطالعه ضمن معرفی مشخصه های کلیدی و مزایای سیستمهای حمل و نقل هوشمند، هزینه مربوط به چند نوع از این سیستمها با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج بدست آمده موید آنست که نسبت سود به هزینه پس از اجرای ITS بسیار قابل توجه بوده و راه حل مهندسی مناسبی برای مدیریت بهینه حمل و نقل در سطح شهر و جاده های برون شهری خواهد بود.