سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شیوا آصف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلا
کامران رحیم اف – استادیار رشته مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده تحصیلات تکمیلی-

چکیده:

امروزه یکی از کارامدترین روشهای جلوگیری از تصادفات، بهسازی نقاط حادثهخیز ۱در شبکه راههامیباشد. شناسایی و اصلاح نقاط حادثهخیز به میزان قابل توجهی منجر به کاهشنرخ تصادفات و تبعاً کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از آن میگردد. یکی از روشهای موثر، دقیق و به صرفه ازنظر اقتصادی، در سالهای اخیر بکارگیری سیستمهای هوشمند حمل و نقلITS) میباشد.سیستمهای هوشمند حمل و نقل مجموعهای از دستاوردهای فناوری اطلاعات در حمل و نقل است که کیفیت زندگی مردم و نیز مدیریت حمل و نقل را در جوامع کنونی متحول نموده است. البته باید در نظر داشت که پیاده سازی خدمات این سیستمها در هر کشوری بستگی زیادی به اوضاع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و حتی سیاحتی آن دارد. تجربه ثابت نموده استکه بکارگیری دوربینهای نظارت تصویری و کنترل سرعت به عنوان تجهیزاتی در حوزه ITS سبب کاهش چند درصدی تصادفات در محورهای مورد نظر گردیده است. در این مقاله به بررسی کاربرد این نوع دوربینها در محورهای پر حادثه و تعیین محل مناسب بر اساسامتیازدهی به شاخصهای موجود و تأثیرگذاری آنها در بهسازی نقاط حادثهخیز پرداخته شده است. بکارگیری روشهای ساده و در نظرگرفتن پارامترهای کیفی بر پایه تأیید و نظر کارشناسان مجرب ، موجب اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با تشخیص درست مکان نصب و نوع تجهیزات لازم میگردد