سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران یگانگی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
امیرحسین بهشتی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
عاطفه مجتبی زاده – دانشجویکارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

امروزه در دنیا با توسعه روزافزون علوم مهندسی حمل و نقل روشها و ابزارهای بسیاری برای مدیرتی حمل و نقل ایجاد شده است سیستمهای حمل و نقل هوشمند یکی ازاین ابزارهایکارآمد می باشد سیستمهای حمل و نقل هوشمندنوین مفهومی درعرصه مهندسی حمل و نقل است که نقش بسیار مهمی در امنیت و پویایی حمل و نقل دارد این سیستم ها باعث افزایش کارایی شبکه حمل و نقل می شود و با گسترش و توسعه آن درشبکه راه های کشور می توان کنترل و فرماندهی مناسب و کارا درعرصه های تامین امنیت شبکه راه ها کاهش تصادفات و سوانح و … بدست آورد دراین مقاله ابتدا به مفهوم سیستمهای حمل و نقل هوشمندپرداخته می شود سپس به امنیت ملی و مولفه های آن پرداخته می شود و درنهایت نقش سیستمهای حمل ونقل هوشمند درامنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.