سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نورالدین رحمتی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران
مرسا فردوسی فرد – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تغییرات اتفاق افتاده در عرصه اقتصاد شهری گویای آن است که شهرها از شهرصنعتی به سوی شهرخدماتی تغییر نقش داده اند این امر با شدت و ضعف در مورد شهرهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادق است. این تغییرات شهری از نظر اندازه و پایه های اقتصادی متفاوت است و متاثر از سیاستهای کلان اقتصادی- سیاسی است بنابر نظر شورت در سلسله مراتب شهری، شهرهای بزرگ ( موقعیت خود را به عنوان مراکز صنعتی به نفع مشاغل خدماتی از دست می دهند ( شورت، ۱۳۸۱:۱۰۳ این مقاله در پی بررسی نقش سیاستهای کلان (سهمیه بندی بنزین) بر روی یکی از مراکز اصلی گردشگری کشور یعنی شهر مشهد می باشد که نتایج نشان می دهد حوزه گردشگری و توریسم شهری بشدت از سیاستهای کلان متاثر و این خود اقتصاد و توسعه پایدار شهری را با چالش مواجه می سازد.نتایج این تحقیق نشان می دهد سهمیه بندی بنزین بر کاهش حضور گردشگران در بازدید از شهر مشهد تاثیر جدی داشته است زمان مورد مطالعه در این پژوهش تابستان ۱۳۸۶ در مقایسه با همین زمان در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ می باشد به گونه ای که تعداد گردشگر در تابستان ۸۶ نسبت به تابستان های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۱۴% و ۱۷ % کاهش داشته است و نسبت استفاده از وسایل نقلیه عمومی توسط گردشگران تاثیر گذار و باعث افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی شده است